El CDR la Safor ajuda a desenvolupar idees de projectes en Economia Social i Cooperativisme

El CDR la Safor ajuda a desenvolupar idees de projectes en Economia Social i Cooperativisme

Vos fer realitat la teua idea de negoci?

El CDR la Safor oferix ajuda per desenvolupar la teua idea de projecte en Economia Social i Cooperativisme.

 • Acompanyament per a la creació de la teua cooperativa.
 • Tallers formatius per fer de la teua idea un projecte real.
 • Coneix altres cooperatives i projectes socials.

Contacta al 633 28 68 20 (whatsapp) o tsocial@cdrlasafor

Subvencionat pel Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030.
Orientació i acompanyament per a l’obtenció del graduat en secundària

Orientació i acompanyament per a l’obtenció del graduat en secundària

Itinerari gratuït d’inserció sociolaboral (POISES)

-Orientació formativa i sociolaboral individualitzada

-Diagnòstic de les necessitats individuals

-Tallers preparatoris per obtindre graduat en secundaria

Més informació al 633 286 820 (whatsapp) i al correu tsocial@cdrlasafor

Amb el finançament del Ministeri de Treball i Economia Social, Programa Operativo de Inclusión Social y Economia Social- POISES, Unió Europea i la Conselleria d’Igualtat i Polítiques.

El llibre de la XIX Mostra Gràfica i Literària Borràs Estela amb la participació de sis centres educatius de la Safor

El llibre de la XIX Mostra Gràfica i Literària Borràs Estela amb la participació de sis centres educatius de la Safor

L’alumnat de l’Escola Infantil Joan de Montcada de Beniarjó, i de les escoles Sant Marc de Beniarjó, el Castell d’Almoines, el Beato Carmelo del Real de Gandia, el CRA Mondúver de Potries i l’escola FP la Safor de Beniarjó han participat enguany en la XIX edició de la Mostra Gràfica i Literària Borràs Estela dedicat a l’Any Internacional per l’Eliminació del Treball Infantil amb dibuixos i escrits sobre este tema.

ACÍ podeu descarregar el llibre.

Continuen els Itineraris Integrats amb un servei gratuït d’orientació i acompanyament laboral

Continuen els Itineraris Integrats amb un servei gratuït d’orientació i acompanyament laboral

A partir de setembre, el CDR la Safor inicia un nou servei gratuït d’Orientació i Acompanyament Laboral per a les persones que busquen faena o volen millorar la seua ocupabilitat.

Es fa una orientació personalitzada i un diagnòstic de les necessitats. També s’ajuda a fer currículums atractius i es preparen entrevistes de faena. I es fan tallers per a millorar les habilitats personals.

Les persones interessades poden contactar amb el CDR la Safor al mòbil 633 286 820 i al correu inclusio@cdrlasafor

Programa POISES subvencionat pel Ministeri de Treball, el Fons Socials Europeu i la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives.

Curs sobre l’Agricultura Sostenible: un nou concepte de conreu

Curs sobre l’Agricultura Sostenible: un nou concepte de conreu

Curs teòric i pràctic de 36 hores, gratuït. Places limitades

CURS PER A PERSONES OCUPADES
Del dia 30 de setembre al dia 28 d’octubre de 2021
Dilluns i dijous, de 16 a 20 h

CURS PER A PERSONES DESOCUPADES
Del dia 6 d’octubre al dia 8 de novembre
Dimecres i divendres, de 16 a 20h

Les persones jubilades poden assistir-hi com a oients i poden triar dia.

Lloc: a l’Escola FP la Safor de Beniarjó (carrer de Sant Marc, 10)

Professorat: Emilio José Martí Monzonís, enginyer tècnic Forestal i Agrícola

Dirigit a professionals del món rural, i en general a totes les persones (actives o desocupades) interessades en l’agricultura sostenible.

INSCRIPCIONS EN LÍNIA

PROGRAMA

 1. Concepte.
 2. L’aplicació de la sostenibilitat en l’agricultura.
 3. Dels principis comuns a les pràctiques comuns.
 4. Passos essencials per a aconseguir l’agricultura sostenible.
 5. Models d’agricultura sostenible:
  5.1 Agricultura ecològica.
  5.2 Agricultura Biodinàmica.
  5.3 Permacultura.
  5.4 Producció Integrada.
 6. Indicadors de valoració de sostenibilitat.
  6.1 Escala de sostenibilitat agroecològica.
  6.2 Escala socioterritorial.
  6.3 Escala econòmica.
 7. Recursos naturals i agrícoles.
  7.1 Aigua.
  7.2 Sòl.
  7.3 Terreny.
  7.5 Energia.
  7.6 Aire.
 8. Pràctiques aplicables.
 9. Avantatges de l’agricultura sostenible.

Organitza el CDR la Safor i COCEDER
Subvenciona el Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació
Col·labora l’escola FP la Safor de Beniarjó

INSCRIPCIONS EN LÍNIA

El CDR la Safor impulsa una investigació sobre els canvis d’usos del sòl i l’abandonament agrícola a la comarca de la Safor

El CDR la Safor impulsa una investigació sobre els canvis d’usos del sòl i l’abandonament agrícola a la comarca de la Safor

L’abandonament massiu de l’agricultura de secà a partir de la dècada de 1960, que es manifesta en un èxode de les zones rurals a les zones costaneres, ha generat grans canvis en el paisatge amb un focus econòmic cap l’urbanisme turístic, i una gran desvertebració socioeconòmica del territori.

Les conseqüències d’aquests processos són manifestades en l’abandonament de terres agrícoles i de pastures, que passen a ser ocupats per una vegetació forestal cada vegada més densa i amb majors problemes en cas de grans incendis forestals, a més, d’una substitució del cultius i l’augment de la urbanització en l’àmbit costaner. Conèixer, quantificar i interpretar els canvis en el paisatge i les activitats agrícoles tradicionals és fonamental per a una correcta valoració, planificació i gestió del territori, dels seus valors i dels seus riscos associats, en el marc de la lluita contra l’escalfament global i d’acord amb l’agenda mediambiental europea.

Imatges que mostren la modificació dels voltants del port de Gandia i desembocadura del Serpis

En aquesta investigació de Virginia Garófano es proposa la realització d’una anàlisi dels canvis espacials i temporals de les cobertures i usos del sòl a la comarca, d’acord amb una metodologia d’anàlisi multi-temporal per fotointerpretació de fotogrames històrics, amb una intensitat i escala de mostreig adaptada al cas d’estudi. Els resultats permetran comprendre els canvis que s’han produït a la comarca de la Safor en les últimes dècades per a interpretar la situació actual i les conseqüències d’aquests canvis, actuals i futurs.

La investigació està subvencionada pel Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic.


Imatges que mostren la modificació de part dels termes municipals del Real de Gandia, Almoines i Gandia.
Investigació sobre l’eficàcia de les faixes filtre de vegetació en el control de la contaminació difusa del riu Serpis a la comarca de la Safor

Investigació sobre l’eficàcia de les faixes filtre de vegetació en el control de la contaminació difusa del riu Serpis a la comarca de la Safor

Arran de l’ultima investigació del CDR la Safor sobre la contaminació per nitrats i compostos plaguicides a les aigües i peixos del Serpis, el CDR la Safor impulsa enguany una nova investigació sobre el disseny i avaluació de l’eficàcia de la instal·lació de faixes filtre a les riberes del Serpis. Aquesta tècnica d’enginyeria verda permet controlar l’arribada de contaminants, majoritàriament procedents de les activitats agrícoles localitzades als voltants del riu.

Nombrosos estudis previs han assenyalat a la contaminació difusa del riu Serpis com una de les principals problemàtiques ambientals existents en aquest riu i una de les principals causes del seu mal estat ecològic. Aquesta contaminació és conseqüència de l’ús excessiu dels compostos químics agrícoles que, al seu torn, són fàcilment arrossegats fins a l’aigua com a conseqüència de la proximitat existent entre les terres agrícoles i el llit fluvial. Contextualitzada la problemàtica, en primer lloc, s’han modelitzat els “vessants tipus” existents en el recorregut del Serpis per la comarca de la Safor mitjançant el model RUSLE2. Per a cada tipologia de vessant s’han obtingut diferents resultats relatius a la generació i emissió de sediments; entre els quals es trobarien també part dels contaminants que interessa reduir mitjançant l’ús de les faixes filtre.

Una vegada identificada la tipologia de vessant que presenta més resultats erosius (generació i emissió de sediments al llit), seguidament, s’han identificat tots els tipus de vessants de l’àrea d’estudi amb característiques similars a la vessant tipus modelitzada. Atès que gran part dels vessants identificats formen part de l’activitat agrícola de la comarca, també s’ha recopilat la referència cadastral de cadascuna de les parcel·les situades a prop del riu, amb l’objectiu de facilitar una hipotètica actuació a la comarca. És a dir, mitjançant aquesta avaluació, es podria dur a terme una proposta de localització de faixes filtre prioritàries, atenent a la gravetat dels vessants quant a la seua emissió de contaminants al riu.

Els diferents resultats d’aquesta investigació permetran seleccionar un disseny concret de faixa filtre (dimensions i composició) atenent a l’eficàcia en la remoció de contaminants que l’usuari o gestor vulga aconseguir. És a dir, després de la modelització del vessant tipus i els diferents dissenys de les faixes filtre, s’ha obtingut un ampli ventall de possibilitats pel que fa a la instal·lació de faixes filtre en els vessants de la comarca. La seua selecció podrà estar correctament justificada ja que s’obtindran les dades d’eficàcia en la reducció de l’entrada de contaminants en el Serpis per part d’aquestes infraestructures verdes, que a més a més, permetran incrementar la diversitat i riquesa d’hàbitats i espècies als voltants de l’espai fluvial.

Aquesta investigació està subvencionada pel Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic.

Curs bàsic de valencià II per a persones migrants a Beniarjó

Curs bàsic de valencià II per a persones migrants a Beniarjó

El CDR la Safor, a través de l’Oficina ORIENTA’T, organitza un curs de valencià bàsic, dirigit a persones migrants.

El curs és gratuït i amb una durada de 30h. Les persones interessades s’han d’inscriure al telèfon 633 562 544 (Rubén).

El curs es farà a Beniarjó durant el mes de juliol.

El programa ORIENTA’T està subvencionat per la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives.