Tallers d’igualtat i noves masculinitats per trencar els rols de gènere intrafamiliars

Tallers d’igualtat i noves masculinitats per trencar els rols de gènere intrafamiliars

El personal tècnic del CDR la Safor està fent tallers d’igualtat i noves masculinitats amb l’alumnat del cicle d’Educació Infantil amb l’objectiu de trencar els rols i estereotips de gènere que limiten l’ocupabilitat de les dones.

L’objectiu d’este programa de Formació i Suport a la inserció sociolaboral de les dones del món rural és la sensibilització familiar en igualtat de gènere, amb especial incidència sobre les dinàmiques intrafamiliars que limiten l’ocupabilitat de les dones si es perpetuen els rols i els estereotips de gènere. Els tallers formen futures educadores en igualtat de tracte i no discriminació, en diversitat efectiva i sexual i en nomes masculinitats. Una de les tasquen que farà l’alumnat és un conte inclusiu.

Aquest programa està finançat pel Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030 a través de l’IFPF estatal.

El número de persones que al País Valencià no poden accedir a consums bàsics augmenta un 140% en 2020

El número de persones que al País Valencià no poden accedir a consums bàsics augmenta un 140% en 2020

L’EAPN España i l’EAPN CV (European Anti-poverty Network / Xarxa Europea de Lluita contra la Pobresa) indiquen que en 2020 el risc de pobresa i/o exclusió social (taxa AROPE-At Risk of Poverty and Exclusion) ha afectat el 29,3% de la població valenciana, això és a 1.475.995 persones.

INFORME ESTAT DE LA POBRESA

Aquesta dada suposa l’augment en 2,3 punts percentuals respecte a 2019, quan es va registrar una taxa del 27% i va afectar 1.342.143 persones. En termes absoluts, hi ha 133.852 persones més que l’any anterior en risc de pobresa i/o exclusió social al País Valencia. La taxa AROPE de 2020 s’ha realitzat tenint en compte elements de renda de 2019, per la qual cosa encara no recull la magnitud total de l’impacte social de la pandèmia.

Dels 1,47 milions de persones que al País Valencià es troben en risc de pobresa i/o exclusió, 674.000 estan en pobresa severa, cosa que significa que perceben ingressos inferiors a 534 euros al mes. Per al cas d’una família amb dos adults i dos menors significa sobreviure amb menys de 281 € mensuals per persona, una situació que ja afecta al 13,4% de la població valenciana, la qual cosa converteix al País Valencià en la segona autonomia amb la taxa més alta de pobresa severa a Espanya.

L’indicador de la taxa AROPE que sí que recull l’impacte social de la pandèmia, perquè les enquestes es van realitzar entre setembre i desembre de 2020, és la Privació Material Severa (PMS) que també escala del 4,8% en 2019 al 11,5% en 2020. Percentualment és l’increment més rellevant, perquè suposa un augment del 140% en l’últim any i arriba a 577.874 persones al País Valencià enfront de les 239.011 persones que van tindre dificultats en aquest sentit en 2019. És la taxa més alta de totes les Comunitats Autònomes a Espanya. Aquest indicador s’ha incrementat en 15 de les 17 comunitats autònomes en tots els grups i segments analitzats.

La PMS és un indicador de manca, de dificultat per a consumir alguns productes concrets bàsics que es defineixen a nivell europeu i suposa una vulnerabilitat molt greu per a les persones afectades. Al País Valencià aquest indicador s’incrementa en 4,8 punts percentuals (això és un 72%) sobre les dades registrades en 2015, que és l’any que es pren com a referència per a la consecució dels objectius de l’Agenda 2030 i els ODS, la qual cosa combinat amb l’augment de població resulta un increment de 246.000 persones respecte a aqueix any.

Respecte al conjunt d’Espanya, el País Valencià presenta xifres més elevades en tots els ítems de consum bàsic de l’indicador, i s’han de destacar els casos de persones que mostra dificultats per a disposar d’automòbil, menjar proteïnes cada dos dies o tindre ordinador, els percentatges del qual són un 33% més elevats al nostre País.

Respecte a l’any passat tots els ítems han augmentat. Destaquen les persones que no poden mantindre l’habitatge a una temperatura adequada, que s’han duplicat fins arribar al 13,6% de les persones; aquelles que no poden permetre’s un menjar de carn o peix cada dos dies, que quasi ha triplicat els seus valors fins arribar al 7,2% de la població.

Aquests són alguns de les dades que s’extrauen de l’XI Informe ‘L’Estat de la Pobresa. Seguiment de l’indicador de pobresa i exclusió social a Espanya 2008 – 2020, presentat hui en el marc del Dia Internacional per a l’Eradicació de la Pobresa que es commemora el 17 d’octubre.

La presidenta de l’EAPN Comunitat Valenciana-Xarxa per la Inclusió, Lola Fernández, urgeix a la coordinació entre administracions estatal-autonòmica-local i conselleries, i també d’aquestes amb el Tercer Sector d’Acció Social per a millorar eines, estratègies i formes de treball en la lluita contra la pobresa.

En opinió de Lola Fernández, instruments com l’Ingrés Mínim Vital i la Renda Valenciana d’Inclusió han de coordinar-se de la forma més eficaç possible i han de millorar la seua gestió per a arribar a totes les persones que al País Valencià ho necessiten. I assenyala que en aquest procés de coordinació, també amb les entitats d’acció social, continua havent-hi molt de marge de millora.

La presidenta de l’EAPN CV apunta que s’ha de tindre més ambició en la cobertura i més generositat en les quanties. “Aquestes ajudes -indica- han de traure a les llars de la pobresa severa i ha de servir per a dignificar la vida de les persones, han de tindre complementarietat amb les rendes del treball i han de complementar-se amb ajudes per a l’accés a l’habitatge i a altres serveis”. Així mateix, ha posat l’accent que ha de reduir-se la burocratització, han de ser ajudes més eficaces i han de tindre component de lluita contra la bretxa digital.

Lola Fernández insisteix en la necessària harmonització del treball de les entitats d’acció social i els Serveis Socials per a optimitzar els esforços en matèria d’inclusió: “Les entitats d’acció social sense ànim de lucre tenim també una funció pública i treballem diàriament amb les persones que es troben en situació de major vulnerabilitat; en aqueix sentit l’harmonització del treball podria facilitar la necessària coordinació i reduir traves en la identificació i gestió de les ajudes. Insistim a avançar en una Llei del Tercer Sector d’Acció Social de la C.Valenciana que ens reconega com a agent social”.

I conclou: “La pobresa és una decisió política. Hem d’establir polítiques a mitjà termini per a la seua eradicació, però no podem oblidar-nos de l’emergència de moltes famílies que necessiten una resposta hui. En aquesta dècada hem vist que el creixement del PIB i de l’ocupació són importants però no suficients, hi ha altres qüestions que influeixen en la reducció de la pobresa com són la redistribució de la riquesa, les polítiques d’ocupació inclusiva, el salari i ocupació decents, serveis socials de qualitat, el repartiment més igualitari de les recuperacions tant en termes de sexe com de territoris, una fiscalitat justa que faça factible la inversió social equitativa i un percentatge significatiu dels Fons Europeus per a combatre la pobresa i l’exclusió social”.

Pura Burguet, pionera de les danses a la Valldigna

Pura Burguet, pionera de les danses a la Valldigna

Pura Burguet Camarena va nàixer el 17 de gener de 1905 al Reial Monestir de Santa Maria d’Aigües Vives de Carcaixent.

La seva vocació per la dansa, especialment per la dansa popular valenciana, va fer que assistira a una acadèmia de Carcaixent per adquirir formació com a “balladora”. En aquell temps, va conèixer a qui va ser el seu futur marit i pare dels seus 8 fills, Gaspar Donet, de qui va adoptar el sobrenom de “Pura la Gaspara”.

Encara casada, va seguir ballant i ampliant la seva formació, i fins i tot va impartir classes de ball a Carcaixent per al grup de danses “Les Folies”, fins que la família es va traslladar a Simat de la Valldigna, on hi va continuar ensenyant a un nombrós grup de dones la dansa valenciana, una modalitat molt arrelada al poble.

El passat estiu 2021, el grup de danses “Les Folies” de Carcaixent va actuar a Simat de la Valldigna, i va reconéixer la tasca de Pura Burguet com “dansadora”, recordant el seu pas per aquest grup. En aquest acte, celebrat a les portes del Real Monestir de Simat de la Valldigna va assistir la seva filla Emilia Donet Burguet, profundament emocionada i agraïda pel reconeixement a sa mare.

Taller de vídeo currículum

Taller de vídeo currículum

QUÈ UN VÍDEO CURRÍCULUM?
Tens formació variada, o tal vegada experiència laboral diversa i, continues esperant la crida d’aquest treball somiat? Un vídeo currículum és una presentació audiovisual que reflecteix la teva marca professional. El seu objectiu és ajudar-te a aconseguir treball complementant la informació de CV tradicional.
Ja només el pas de crear el teu vídeo reflectirà algunes aptituds que igual no pots arribar a mostrar davant del teu entrevistador. Com ara la creativitat, confiança en tu mateix, risc, decisió, habilitats socials, els teus dots comunicatius, nivell d’idiomes, i per descomptat mostres com de bé saps fer contingut diferent i original.
Però això no acaba ací, hi ha molts altres avantatges que ens porta el vídeo currículum com a format. Entre les quals són la seva fàcil difusió, genera un vincle emocional i és altament viralitzable.

OBJECTIUS DEL TALLER
Els objectius d’aquest taller són els següents:
• Dissenyar i confeccionar la teua marca professional utilitzant el model Canvas.
• Aprendre a estructurar el teu discurs oral per millorar la teua comunicació i posar en valor la teua marca personal davant processos de selecció de personal.
• Estimular la creativitat, la confiança en tu mateix, les habilitats socials i els dots comunicatius.
• Aprendre a utilitzar eines bàsiques de gravació amb el smartphone i de maquetació de vídeos.
• Elaborar un vídeo currículum com a producte comunicatiu complementari al CV tradicional.

METODOLOGIA
Aquest taller s’impartirà amb una metodologia fonamentalment pràctica mitjançant un recull d’eines i activitats dinàmiques, que es complementaran amb els conceptes teòrics necessaris. Es tracta de que les persones participants s’apoderen de les seues històries de vida per tal de definir la seua marca professional i aprendre les dots comunicatives necessàries per posar-ho en valor i resoldre més satisfactòriament els processos de selecció de personal.

RECURSOS I MATERIALS NECESSARIS
• Aula dotada d’un equip informàtic amb projector i altaveus.
• Telèfons mòbils de les participants per a la gravació dels vídeos.
• Aula d’Informàtica per a la maquetació dels vídeos.

PROGRAMA DEL TALLER
El taller s’estructura en 5 sessions de 3h de duració. De dimarts 2 a dissabte 6 de novembre (10h a 14h), al Centre Social de Beniarjó.

Dimarts 16 de novembre1. Història de vida i marca professionalAprendrem a utilitzar el model Canvas per transformar la nostra història de vida en una marca professional. També treballarem les nostres dots comunicatives per poder explicar als demés els nostres projectes professionals d’una forma atractiva.
Dimecres 17 de novembre2.  Introducció al vídeo currículumDonarem a conèixer com fer un bon vídeo currículum i elaborarem el nostre guió.
Dijous 18 de novembre3. Pràctica IGravació de vídeos.
Divendres 19 de novembre4.  Pràctica IIGravació de vídeos
Dissabte 20 de novembre5.  Pràctica IIIMaquetació de vídeos.

INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS
Al mòbil 633 286 820 i al correu electrònic inclusio@fpsafor.com