Dones, estrés i COVID-19

Dones, estrés i COVID-19

L’ÀREA D’IGUALTAT del CDR la Safor ha preparat una presentació sobre com afecta l’estrés a les dones, perquè és el col·lectiu més afectat i com pal·liar els efectes.
 
Si necessites fer alguna consulta, no dubtes en posar-te en contacte amb nosaltres al telèfon 962 800 145 i al correu electrònic cdr@fpsafor.com
Signa el Manifest per una Renda Mínima Sí

Signa el Manifest per una Renda Mínima Sí

SIGNA EL MANIFEST #RENDAMÍNIMASÍ

L’actual pandèmia de la COVID-19 ha aprofundit la situació de vulnerabilitat social i econòmica en la qual viuen milions de persones a Espanya.

Les organitzacions sotasignades considerem que disposar d’una Renda Mínima ha de ser  un dret de les persones que es troben en situació de major vulnerabilitat, per al desenvolupament de la vida en condicions bàsiques de dignitat i benestar. És un requisit indispensable perquè persones i famílies amb majors dificultats puguen cobrir les seues necessitats, així com participar i contribuir a la societat en la qual viuen. Per tant, resulta fonamental per a fer front a la pobresa severa i poder eixir de l’exclusió social.

El Pilar Europeu de Drets Socials defineix la renda mínima com la prestació adequada que garanteix una vida digna durant totes les etapes de la vida, així com l’accés a béns i serveis de capacitació als quals té dret qualsevol persona que no dispose de suficients recursos.

La Renda Mínima Estatal beneficiaria a milions de persones que abans de la pandèmia ja es trobaven en situació de gran precarietat, a les quals se sumarien els qui a conseqüència de la *COVID-19 ara es troben sota el llindar de pobresa.

Actualment, quasi 600.000 famílies manquen d’ingressos i cal recordar que abans de la pandèmia un 26% de la població vivia en risc de pobresa i exclusió social a Espanya, mentre la pobresa severa afectava a més de 2,5 milions de persones.

Disposar d’un ingrés estable i de fàcil accés i gestió permetria reactivar el  procés d’inclusió social de les persones que viuen aquesta realitat. I en aqueix sentit, defensem la Renda Mínima Estatal com un dret subjectiu i compatible amb els sistemes d’ingrés mínim de les Comunitats Autònomes, establint una base mínima, que pot ser ampliada pels governs autonòmics, segons els seus criteris.

No obstant això, la defensa del dret a eixir de la pobresa a través d’aquesta eina, que considerem fonamental per a millorar la vida de les persones, s’està utilitzant també per a fomentar, la polarització social, el discurs d’odi i la aporofobia. S’han produït reaccions que reforcen els prejudicis i discriminació sobre les persones que podrien beneficiar-se d’aquesta, menyscabant la seua dignitat.

No podem permetre un pas arrere en la defensa de drets bàsics de les persones en risc de pobresa i/o exclusió social, ni molt menys en la defensa de la seua dignitat.

Per aqueix motiu, i enfront de la falsa imatge que transmeten els prejudicis i l’odi, volem deixar clar que la renda mínima que proposem no suposa una despesa, sinó una inversió per a la inclusió social i fonament de desenvolupament econòmic sostenible. És una mesura d’eficiència econòmica, que contribuirà, en un primer moment, a pal·liar les necessitats d’emergència de les persones en situació de major vulnerabilitat  i, a mitjà i llarg termini, a donar estabilitat econòmica i benestar a les persones, perquè puguen aconseguir el màxim potencial del seu capital humà.

Organitzacions d’acció social i cooperació al desenvolupament de tot Espanya reiterem que disposar d’un ingrés digne és un dret que considerem fonamental per al desenvolupament individual i familiar. En aquest sentit, la Renda Mínima estatal deu:

  • Eliminar la pobresa severa i reduir la pobresa relativa, proporcionant a les llars sense ingressos o amb ingressos per davall del llindar de la pobresa, una renda que els permeta eixir de tal situació.
  • Eliminar la pobresa infantil mitjançant un complement per fill/a a càrrec, per a totes les llars que estiguen per davall del llindar de pobresa.
  • Assegurar un habitatge digne per a les llars en pobresa, mitjançant un complement per habitatge, en els casos en els quals no es dispose d’un habitatge adequada.
  • Incrementar la inclusió social, establint itineraris sociolaborals personalitzats, amb perspectiva de gènere, per a afavorir la reincorporació al mercat de treball de les persones beneficiàries que estiguen en condicions de treballar.
  • Ha de ser un sistema àgil i accessible que permeta que qualsevol persona que el necessite puga accedir i desenvolupar el procés de sol·licitud sense traves burocràtiques, i assegurant que es disposa dels suports necessaris per a atendre qualsevol dificultat de comprensió i connexió digital.

L’exclusió social i la desigualtat a Espanya constitueixen problemes profunds i multidimensionals, que requereixen d’una acció política decidida per a ser eradicades. Ha arribat l’hora de concretar accions que canvien positiva i eficaçment la destinació de milions de persones. Una Renda Mínima Estatal és més necessària que mai.

Posa els teus prejudicis en quarantena. Defensem el dret de les persones a la garantia d’ingressos per a una vida digna. Activa’t contra la Pobresa.

SIGNA EL MANIFEST #RENDAMÍNIMASÍ

Els centres de desenvolupament rural de Coceder al País Valencià continuen amb els programes durant la quarantena

Els centres de desenvolupament rural de Coceder al País Valencià continuen amb els programes durant la quarantena

Llegiu notícia: https://www.coceder.org/coceder-continua-con-sus-programas-en-la-comunidad-valenciana/

El CDR la Safor ha continuat tots els seus programes de manera telemàtica, amb seguiment personalitzat de totes les persones usuàries.

L’itinerari d’emprenedoria social i autoocupació al món rural obri la inscripció

L’itinerari d’emprenedoria social i autoocupació al món rural obri la inscripció

COCEDER posa en marxa els “Itineraris d’inserció sociolaboral orientats a frenar la despoblació”, del Programa Operatiu d’Inclusió Social i Economia Social (POISES-CCI2014ES05SFOP012) dins de l’eix per promoure la inclusió social i lluitar contra la pobresa i qualsevol forma de discriminació.

L’itinerari d’emprenedoria social i autoocupació al món rural començarà el dilluns 18 de maig, i ja estan obertes les preinscripcions. Si tens un projecte que vols posar en marxa al món rural, COCEDER t’ajuda a ordenar el model de negoci, a estudiar la viabilitat i les possibilitats de finançament.

L’itinerari serà de 100 hores, de l’18 de maig a l’31 d’agost, que es desenvoluparà de manera online, i consisteix en una orientació laboral individualitzada, una formació específica en emprenedoria social i autoocupació en el medi rural, i una formació complementària sobre igualtat d’oportunitats i sensibilització mediambiental. Enacabar, es donarà un certificat de superació amb les hores de l’acció formativa específica (65 hores i les complementàries (25 hores).

Els itineraris són gratuïts i finançats pel Fons Social Europeu (FSE inverteix en el teu futur) i el Ministeri de Sanitat Consum i Benestar social.

INSCRIPCIONS

MÉS INFORMACIÓ (programa)

https://www.coceder.org/wp-content/uploads/2020/05/CARTEL-empredimiento-POISES.jpg