Política de privacitat

Política de privacitat i ús de les dades personals

Amb l’objectiu de donar compliment al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, i seguint les Recomanacions i Instruccions emeses per l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (A.E.P.D.), S’INFORMA:

L’entitat  responsable: CDR LA SAFOR, NIF: G-97197073, Dir. postal:  C/ SANT MARC, 10, 462722 Beniarjó (València), Telèfon: 962800145 Correu electrònic: cdr@fpsafor.com

En nom de l’entitat tractem la informació que ens facilita amb la finalitat de prestar-los el servei, poder contactar, realitzar les gestions relacionades amb l’usuari en el desenvolupament de les activitats i realitzar i emplenar les memòries i documents justificatius d’Entitats Públiques i Privades Subvencionadores dels Serveis/Programes. Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantinga la relació o durant els anys necessaris per a complir amb les obligacions legals, després de la qual cosa seguiran arxivades o en defecte seran esborrades. Les dades no se cediran a tercers excepte en els casos en què existisca una obligació legal. Vosté té dret a obtindre confirmació sobre si en el centre CDR LA SAFOR estem tractant les seues dades personals, per tant té dret a accedir a les seues dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seua supressió quan les dades ja no siguen necessaris a través d’un correu electrònic a cdr@fpsafor.com