Serpis, riu viu

DOCUMENTS

Els canvis d’usos del sòl i l’abandonament agrícola a la comarca de la Safor (2021)

L’eficàcia de les faixes filtre en el control de la contaminació difusa del riu Serpis (2021)

La presència de plaguicides i nitrats al riu Serpis (2020)

Trets funcionals de la vegetació de ribera del riu Serpis (2019)

Proposta d’actuacions prioritàries per a la rehabilitació del riu Serpis (2018, versió en valencià).

Caracterització i sectorització dels canyars del riu Serpis (2017)

Conclusions de la inspecció del Serpis per les participants al II curs de Voluntariat en rius (juny 2017)

Seguiment de la sequera al Serpis al seu pas per Potries (2016)

Serpis, riu viu. Informe per a la sensibilització sobre l’estat del Serpis al seu pas per la Safor (2015)

VIDEOCLIPS I UNITATS DIDÀCTIQUES
Clip 1: Recordant el passat
Unitat didàctica 1: Recordant el passat

Clip 2: Modificació del paisatge
Unitat didàctica2: Modificació del paisatge

Clip 3: Alteració de l’ecosistema

Clip 4: Bosc de ribera

Clip 5: Iniciatives per a la seua recuperació