Curs d’introducció al voluntariat 2022

Curs d’introducció al voluntariat 2022

Gratuït. Teòric i pràctic

INSCRIPCIÓ

Dissabte 5 i 12 de novembre
de 9 a 14h
A l’escola FP la Safor de Beniarjó

Impartix Regina Domínguez

Curs subvencionat per la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives. Amb la col·laboració de l’escola FP la Safor de Beniarjó.

INSCRIPCIÓ

CONTINGUT

  1. Introducció i presentació
  2. Marc legal. Drets i deures del voluntariat. Funcions
  3. Comunicació i escolta activa
  4. Tria el camí correcte (dinàmica participativa)
  5. Avaluació
Conclusions de la inspecció del Serpis per les participants del II Curs d’introducció al Voluntariat en rius

Conclusions de la inspecció del Serpis per les participants del II Curs d’introducció al Voluntariat en rius

Finalitza el II Curs d’introducció al voluntariat en rius organitzat pel Centre de Desenvolupament Rural la Safor i impartit per l’ambientòleg Ismael Aznar Frasquet amb l’eixida de camp del passat dijous 22 de juny, en el tram del Serpis conegut amb el nom del Pas de la Guàrdia, a Vilallonga.

En aquesta eixida de camp, les participants del curs han reconegut in situ alguns dels temes tractats al llarg del curs, com ara les espècies característiques de flora i fauna d’aquest entorn, el patrimoni lligat al riu, les problemàtiques a les quals s’enfronta l’ecosistema, etc. Però a més a més, han sigut les protagonistes actuant com a limnòlogues, apropant-se a l’estat que presenta aquest tram del riu a través de la inspecció de l’ecosistema fluvial i la identificació de diferents espècies. Així, i amb l’ajuda de tres índex diferents, s’han obtingut alguns resultats que s’exposen a continuació.

Les primeres observacions i mesures descriuen un cabal un poc superior a l’habitual per a aquesta època i amb una aigua transparent. Mitjançant el primer índex, una adaptació de l’índex de Qualitat del Bosc de Ribera (QBR), s’ha determinat que aquest hàbitat que hauria d’acompanyar al riu al llarg del seu recorregut presenta una zona de bosc no massa dens però amb espècies autòctones típiques d’aquest entorn, com ara: el pollancre (Populus nigra), el gatell (Salix atrocinerea), el fleix de fulla menuda (Fraxinus angustifolia) i el llidoner (Celtis australis). Mentre que a vora riu, s’han identificat altres espècies com el jonc (Scirpus holoschoenus), la bova (Typha angustifolia) i el senill o canyís (Phragmites australis) entre altres.

Tot i que, malauradament, també s’ha detectat la sempre present canya comuna (Arundo donax), espècie exòtica invasora predominant al curs baix del Serpis.

Amb aquesta informació i observant la continuïtat longitudinal del bosc de ribera en el tram estudiat i la connectivitat transversal d’aquest hàbitat amb l’entorn que l’envolta, que es composa principalment per camps de tarongers, infraestructures i zones urbanitzades, es pot concloure que el bosc de ribera en aquest tram del Serpis, encertadament recuperat per l’Ajuntament de Vilallonga ara fa uns huit anys, presenta una qualitat intermèdia/alta.

Les participants, també han identificat les espècies presents a l’hàbitat aquàtic i les han fet servir com a bioindicadors de la qualitat de l’aigua a través de dos índex més. Un d’ells basat en la presència de plantes aquàtiques, els macròfits, amb el qual s’han identificat exemplars de l’anomenada llengua d’oca, del gènere Potamogeton, i del comunament anomenat llépol, de l’abundant gènere Cladophora. Aquesta baixa diversitat de macròfits ens indica que la qualitat de l’ecosistema aquàtic no és el més adequat, tot i que aquest resultat pot trobar-se influenciat per la llarga i greu sequera soferta fins a finals de 2016 i les tres grans i encadenades crescudes posteriors.

L’últim índex utilitzat per les participants de l’eixida de camp s’ha basat en els macroinvertebrats presents al medi aquàtic. A través de la captura i identificació d’aquests, s’ha detectat la presència d’alguns exemplars de nimfes de parotets (del ordre Odonata), efímeres (del ordre Ephemeroptera), tisoretes o sabaters (del gènere Hydrometra), escarabats aquàtics (de la família Gyrinidae), mol·luscs (de la família Melanopsidae) i gambeta de riu (de la família Atyidae). Tot i que també s’han trobat exemplars de cranc de riu americà (Procambarus clarkii), una espècie exòtica molt invasora. Amb tot, la majoria d’exemplars de macroinvertebrats identificats es corresponen amb hàbitats aquàtics que presenten una bona o mitjana qualitat de l’aigua.

Durant l’eixida de camp, també s’ha reconegut un exemplar d’un peix que es troba protegit degut a la seua situació vulnerable (UICN), la raboseta (Cobitis paludica), que ha suposat una troballa molt interessant. L’aleví d’aquesta espècie trobat a Vilallonga, junt amb l’identificat el passat divendres 16 de juny a Potries durant una inspecció al riu amb l’ajuda dels xiquets i xiquetes del poble, demostra que aquesta espècie autòctona encara es troba present en el riu Serpis.

Per tant, els resultats d’aquesta eixida de camp obtinguts a través d’una jornada del que podríem anomenar ‘ciència ciutadana’, mostren un tram del riu Serpis que presenta un estat de conservació entre moderat i bo, millor que la majoria dels trams del riu aigües avall d’aquesta zona. Fet que evidencia que el riu Serpis, de la mateixa manera que la resta de rius de la comarca, presenta unes condicions millorables, degudes a una manca de gestió suficient en temes tan importants com el cabal ecològic, les espècies exòtiques invasores, les extraccions incontrolades d’aigua subterrània, etc.

Amb iniciatives com aquesta, on s’apropa a la societat de la comarca als rius recuperant els seus usos lúdics, s’augmenta la conscienciació ambiental de la població i els coneixements relacionats amb els espais naturals pròxims, es fa evident el desig cada vegada més fort d’una comarca per gaudir d’un ‘Serpis, riu viu’.

Autor: Ismael Aznar Frasquet

Conclou la segona edició del curs de Voluntariat en rius amb una inspecció al Serpis

Conclou la segona edició del curs de Voluntariat en rius amb una inspecció al Serpis

Dijous 22 de juny va concloure la segona edició del curs de Voluntariat en rius, organitzat pel CDR la Safor, i impartit pel biòleg Ismael Aznar. L’alumnat del curs va inspeccionar el riu Serpis al seu pas per Vilallonga, en la partida del Pas de la Guàrdia.

En aquest lloc del riu es va mesurar el riu (amplada, profunditat, velocitat de l’aigua i cabal) i es va analitzar la presència de fauna i flora del Serpis (més avant publicarem els resultats).

En aquesta segona edició del curs de Voluntariat en rius s’ha donat a conéixer el patrimoni historicocultural i els usos actuals del rius de la Safor, les iniciatives populars al voltant del Serpis i les bones pràctiques. L’objectiu del curs ha sigut familiaritzar-se amb el voluntariat ambiental i conéixer l’ecosistema fluvial de la Safor.

II Curs d’introducció al Voluntariat en rius: comarca de la Safor

II Curs d’introducció al Voluntariat en rius: comarca de la Safor

II Curs d’Introducció al voluntariat en rius: comarca de la Safor
Gratuït
Lloc: FP la Safor (Beniarjó)
INSCRIPCIONS ONLINE

Coneix el funcionament dels ecosistemes fluvials, reconeix animals i plantes característics dels nostres rius, els recursos lúdics i educatius que ofereixen, bones pràctiques en aquest tipus d’entorns…

Objectius del curs
– Familiaritzar-se amb temes de voluntariat ambiental.
– Conèixer l’ecosistema fluvial.
– Identificar i diagnosticar problemes en el riu i possibles solucions.
– Donar a conèixer les iniciatives actuals al voltant dels rius en la Safor.
– Fomentar la implicació i la participació ciutadana en la gestió del riu.

Tot això amb…
Una divertida activitat interactiva cada dia!
Nombroses fotos sobre el que s’explica!
Una eixida de camp per a posar en pràctica el que hem aprés!

Dimarts 13 de juny (17-19.30h)
Presentació del curs i dinàmica de grup.
Consideracions generals sobre el voluntariat.
Àmbit territorial: la conca hidrogràfica i els rius de la comarca de la Safor.
Coneixement del sistema fluvial; patrimoni natural i ecosistema de ribera.

Dijous 15 de juny (17-19.30h)
Patrimoni historicocultural i usos actuals del riu.
Problemàtica i diagnòstic de l’ecosistema fluvial.

Dimarts 20 de juny (17-19.30h)
Bones pràctiques al riu.
El riu com a recurs lúdic i educatiu.
Presentació d’iniciatives que s’estan duent al voltant dels rius.

Dijous 22 de juny (18-20h)
Eixida de reconeixement; inspecció del riu Serpis al seu pas per Beniarjó.
Entrega de certificats d’assistència i aprofitament.

Imparteix: Ismael Aznar Frasquet

INSCRIPCIONS ONLINE

Riu Serpis al seu pas per Beniarjó: bosc de ribera deficient i fauna aquàtica inexistent

Riu Serpis al seu pas per Beniarjó: bosc de ribera deficient i fauna aquàtica inexistent

El passat dijous 22 d’octubre es va realitzar una senzilla però reveladora inspecció del riu Serpis amb els participants al curs “Introducció al Voluntariat en rius: comarca de la Safor” organitzat pel Centre de Desenvolupament Rural La Safor i l’Escola de la Terra.

voluntariat 01Es va realitzar la inspecció dins del terme municipal de Beniarjó, junt al centre FP La Safor. Es va inspeccionar aquest tram del Serpis després d’uns dies de pluges que van permetre el corrent d’aigua al llit del riu, que feia mesos que estava completament sec.

Es va observar que no existia pràcticament cap tipus de vegetació aquàtica, segurament degut a la manca de cabal durant molts mesos. A partir de les mesures realitzades en el tram es va obtindre una velocitat de l’aigua de 0,1 m/s i un cabal de 0,2 m3/s.

Per altra part, vam poder observar les característiques de la ribera i la seua vegetació, per tal de conèixer millor la qualitat del bosc de ribera. D’aquesta forma vam determinar que aquesta vegetació de ribera estava formada bàsicament per canyar (Arudo donax) i altres espècies exòtiques com l’acàcia de tres punxes (Gleditsia triacanthos) i el ricí (Ricinus communis) i alguns exemplars d’arbres naturalitzats provinents de l’activitat agrícola, com ara figueres, moreres, llorer i caquis. Al mateix temps s’observà un exemplar arbori del bosc de ribera, com ara un om i un pi blanc.

Per tant, es va trobar una ribera amb una baixa diversitat vegetal, amb certa continuïtat al llarg del riu, però amb clarianes i amb una connectivitat nul·la amb altres espais naturals adjacents, ja que aquests es troben formats principalment per camps agrícoles, infraestructures de comunicació i zones urbanitzades. Alhora, es van observar nombroses deixalles, principalment de plàstic. Per tant es pot considerar que, tot i no presentant unes riberes nues, l’estat del bosc de ribera és deficient.

voluntariat 02Pel que fa a la diversitat de fauna, cal esmenar que el nivell de fauna aquàtica observada va ser molt baix, a l’igual que en la ribera, on no es van observar gairebé aus, excepte algun verderol i una merla, molt comuns en tota la comarca i cap altre rastre animal, excepte l’observació d’una rata comuna.

Amb tot açò, podem considerar que degut a la manca de cabal esmentada, a l’elevada presència d’espècies exòtiques vegetals en la ribera i la baixa biodiversitat observada, el tram inspeccionat presenta unes condicions generals desfavorables.

El curs de Voluntariat en rius conclou amb una inspecció al Serpis

El curs de Voluntariat en rius conclou amb una inspecció al Serpis

Acaba el curs de Voluntariat en rius, que ha durat tres dies i ha estat impartit per Ismael Aznar i Yesmina Mascarell. Els assistents han parlat sobre els rius de la Safor i l’ecosistema de ribera, els valors socioambientals del riu i les seues problemàtiques.

inspecció Serpis 2

El curs ha acabat amb una inspecció del riu Serpis al seu pas per Beniarjó, on s’ha mesurat l’amplada, la profunditat, i el corrent, i s’han observat les característiques ambientals de la zona.

El curs, organitzat pel CDR la Safor i l’Escola de la Terra, està finançat pel Ministeri d’Agricultura. S’espera fer més edicions del curs de Voluntariat perquè la valoració dels assistents ha sigut molt positiva.

inspecció Serpis 3 inspecció Serpis 1

Curs d’habilitats socials del Voluntariat. Gratuït

Curs d’habilitats socials del Voluntariat. Gratuït

Curs d’habilitat socials del Voluntariat. Gratuït
Els dies 15, 16, 22 i 23 de juny.
De 17 a 19h.

FP la Safor (carrer de Sant Marc, 10 de Beniarjó)

INSCRIPCIÓ AL CURS D’HABILITATS SOCIALS DEL VOLUNTARIAT

+info 654 549 491

curs voluntariat 2 web

Objectiu General
Sensibilitzar i reflexionar sobre la importància de les habilitats socials per a un adequat exercici del voluntariat.

Objectius específics
Conèixer i autoavaluar les nostres habilitats i competències socials.

Continguts
El voluntariat com a participació social
Definició de participació
Requisits per a un projecte participatiu
Competència emocional: personal i social

Habilitats Socials
Empatia
Assertivitat
Autoestima
Comunicació
Desenvolupament ètic

Curs d’introducció al Voluntariat

Curs d’introducció al Voluntariat

Dilluns 23 i dimarts 24 de març
de 17 a 20h
a l’escola FP la Safor, Beniarjó
Curs gratuït

INSCRIPCIÓ

curs voluntariat web

Temes:
– Fonaments del Voluntariat
– Moviments socials i el paper del Voluntariat en la societat actual
– Formes d’organització del Voluntariat
– Teixit social i xarxes de solidaritat
– Llei i reglament del Voluntariat
– El codi ètic de les associacions voluntàries