Unitat didàctica per aproximar-se a la modificació del paisatge del riu Serpis

Unitat didàctica per aproximar-se a la modificació del paisatge del riu Serpis

L’Escola de la Terra i el CDR la Safor posen a disposició dels centres educatius i del professorat la segona unitat didàctica sobre el riu Serpis recolzada en els videoclips didàctics “Serpis, riu viu”, en el Dia Mundial del Medi Ambient. El mes passat ja es va publicar la primera unitat didàctica.

Aquesta segona unitat didàctica està basada en el clip segon sobre la modificació del paisatge del riu Serpis al seu pas per la Safor, sobre l’alteració de cabals i el canvi del paisatge.

Es pot descarregar gratuïtament des del web del CDR la Safor.

UNITAT DIDÀCTICA SERPIS, RIU VIU. CLIP 2: MODIFICACIÓ DEL PAISATGE

CLIP 2: MODIFICACIÓ DEL PAISATGE

Unitat didàctica sobre el riu Serpis per a l’alumnat de Primària

Unitat didàctica sobre el riu Serpis per a l’alumnat de Primària

L’Escola de la Terra i el CDR la Safor posen a disposició dels centres educatius i del professorat la primera unitat didàctica sobre el riu Serpis recolzada en els videoclips didàctics “Serpis, riu viu”.

Aquesta primera unitat didàctica està basada en el clip primer sobre els records de les persones majors sobre el riu Serpis. Es pretén que el públic més jove conega els usos del riu i els puga tornar a posar en pràctica. Aquest treball ha comptat amb la col·laboració i l’assessorament del mestre Batiste Malonda.

Es pot descarregar gratuïtament des del web del CDR la Safor.

UNITAT DIDÀCTICA SERPIS, RIU VIU. CLIP 1 RECORDANT EL PASSAT