Els tres anys de sequera del Serpis va provocar la mort desmesurada de la fauna aquàtica autòctona

Els tres anys de sequera del Serpis va provocar la mort desmesurada de la fauna aquàtica autòctona

Dimarts es va presentar a Potries un treball d’investigació sobre la sequera al riu Serpis al seu pas per Potries, realitzat per Ismael Aznar, Joansa Peiró i Toni Monzó. Els autors van destacar que el riu Serpis ha estat 37 mesos consecutius sense una situació de normalitat pel que fa al cabal, una sequera excepcional de tres anys que ha afectat molt especialment els peixos autòctons.

Aquesta situació perllongada de sequera ha estat superada gràcies a les tres crescudes importants dels darrers quatre mesos, que han estat molt consecutives i en èpoques de l’any poc habituals.

La llarga sequera que ha patit el riu Serpis, sobretot al curs baix, ha provocat la mort de quantitats desmesurades de fauna aquàtica autòctona, com anguiles, madrilles, barbs i petxinots. L’estudi, però, confirmen la presència d’una gran quantitat d’espècies al·lòctones (invasores) al Serpis, quantitat elevades tant en població con en la varietat d’espècies.

S’ha observat que l’espècie que més prompte es veu afectada per la sequera és el barb, seguida de la madrilla, la perca americana i la carpa.

Els membres del centre excursionista la Madrilla i del col·lectiu Nostra Terra van rescatar aquest estiu més de 2.000 anguiles dels gorgs de Potries, 137 madrilles, 22 barbs i 10 petxinots, que van ser trasllats al pas de la Guàrdia de Vilallonga on encara hi havia aigua.

Consulteu l’informe: SEGUIMENT DE LA SEQUERA AL SERPIS AL SEU PAS PER POTRIES

Es presenta un informe sobre les conseqüències de la sequera de 2016 i la fauna aquàtica del riu Serpis

Es presenta un informe sobre les conseqüències de la sequera de 2016 i la fauna aquàtica del riu Serpis

Dimarts 11 d’abril
Presentació de l’informe SEGUIMENT DE LA SEQUERA AL SERPIS AL SEU PAS PER POTRIES
Aproximació al greu estat del riu degut a la sequera i actuacions de rescat i cens de la fauna aquàtica
19h, Casa de la Cultura de Potries

Autors: Ismael Aznar, Joansa Peiro i Toni Monzó
Realitza: Centre Excursionista La Madrilla i Col·lectiu Nostra Terra

Segons la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, a la qual pertany el Serpis, la situació de sequera que afectava a la conca hidrogràfica del Serpis durant l’any 2016, era considerada amb el màxim nivell de gravetat possible, aspecte que suposa una valoració del risc ‘Molt alta’ i que qualifica aquesta situació com a ‘en estat d’Emergència’ durant més de nou mesos consecutius.

Aquest informe dóna a conéixer els efectes d’aquesta sequera perllongada al riu Serpis i mostra dades sobre les poblacions de diferents espècies aquàtiques.