Primera reunió per a posar en marxa el Pla d’Igualtat d’Oportunitats del CDR la Safor

Primera reunió per a posar en marxa el Pla d’Igualtat d’Oportunitats del CDR la Safor

Dimarts 16 de maig es va fer la primera reunió amb les persones treballadores del CDR la Safor per a explicar el Pla d’Igualtat de l’entitat, ja que la direcció té el compromís d’establir-lo.

Els objectius del Pla d’Igualtat són:

  • Promoure la igualtat de gènere en tots els àmbits de l’organització, fomentant la presència equilibrada de dones i homes en tots els nivells jeràrquics.
  • Implementar polítiques de contractació i promoció que no discriminen per raons de gènere, edat, orientació sexual, discapacitat o altres característiques personals.
  • Establir un pla de formació i sensibilització en igualtat de gènere per a tot el personal.
  • Facilitar la conciliació de la vida personal i laboral de tot el personal, a través de mesures com la flexibilitat horària, el teletreball, o el permís de paternitat i maternitat.
  • Elaborar d’un protocol d’assetjament sexual.

Una vegada la direcció del CDR la Safor ha establit el compromís de posar en marxa el Pla d’Igualtat i feta una reunió amb totes les persones treballadores, el següent pas és la constitució de la comissió d’igualtat.