HIVERNACLE, un entorn segur de desenvolupament i creixement personal per a dones en risc d’exclusió social

HIVERNACLE, un entorn segur de desenvolupament i creixement personal per a dones en risc d’exclusió social

El CDR la Safor posa en marxa un nou programa per a l’any 2021, es tracta d’un programa pilot per a dones en risc d’exclusió per a l’inclusió sociolaboral, amb el nom d’HIVERNACLE, ja que es vol crear un entorn segur per al desenvolupament i creixement personal de les dones participants.

Aquest programa se centra en un dels col·lectius més castigats per la pobresa severa: les dones rurals en situació de risc o d’exclusió social de la comarca de la Safor, amb la finalitat de millorar les seues pròpies capacitats i del seu entorn comunitari que milloren les possibilitats per a la inserció sociolaboral de les participants en la comarca. Es tracta, doncs, de treballar en els principals obstacles per a la inserció laboral i social que aquest col·lectiu experimenta als àmbits individual, familiar i comunitari.

Amb el símil de l’Hivernacle, des del CDR la Safor es treballa en tres línies estratègiques i espais diferents de desenvolupament personal, grupal i comunitari:

1. Grup Focal de Suport: un espai per compartir i on les dones es tracten com a iguals i es reforcen mútuament, donant-se suport unes a altres. En aquest espai, a més, es treballen qüestions fonamentals per al creixement personal com l’autoconcepte, l’autoestima, la confiança, els rols de gènere, habilitats personals bàsiques, ús de les TICs, habilitats per a la cerca de treball, etc.

2.Espai formatiu,  on s’oferirà formació especifica per tal de millorar les seues competències professionals, a més de formació en drets laborals i formació en formes d’emprenedoria.

3.Agents de canvi social i comunitari mitjançant activitats de sensibilització social on les dones seran les protagonistes principals amb metodologies participatives.

Per aconseguir-ho, el CDR la Safor compta amb un equip tècnic format per una educadora social, una psicòloga i un formador.

El programa HIVERNACLE està subvencionat per la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives de la Generalitat Valenciana.

Més informació al telèfon 633 286 820

El risc de pobresa i exclusió social se situa en el 30,5% al País Valencià

El risc de pobresa i exclusió social se situa en el 30,5% al País Valencià

L’informe AROPE (elaborat per EAPN-CV) destaca que el País Valencià supera en 2,6 punts percentuals la taxa mitjana de pobresa i/o exclusió social a Espanya i és la 7a més alta. La valenciana se situa en el 30,5% enfront del 27,9% de la mitjana espanyola. És la vuitena autonomia on més ha crescut la pobresa i exclusió en el període 2008-2016. Hem passat de 1.383.140 persones en risc de pobresa i/o exclusió el 2008 a 1.512.790 el 2016. Respecte a les xifres de 2015, quan es van comptabilitzar 1.638.647 persones en risc de pobresa i/o exclusió, s’ha experimentat una reducció significativa de l’indicador del 2,4% en l’últim any, això vol dir que hi ha 125.857 persones menys en aquesta situació.

No obstant això, la taxa de pobresa severa, és a dir persones que cobren menys de 342 euros al mes, s’ha reduït gairebé 2 dècimes en l’últim any, passant del 8% el 2015 al 7,8% el 2016, i ha augmentat el nombre de persones amb privació material severa.

Això vol dir que tot i la reducció de la taxa de risc de pobresa i exclusió, al País Valencià hi ha un enquistament dels índexs de pobresa severa al voltant del 8% unit a un augment de la privació material severa, o el que és el mateix, de necessitats de consum bàsic que la població no pot satisfer per manca de recursos.

L’evolució de l’indicador AROPE al País Valencià durant el període 2008-2016 ha estat molt similar a la taxa mitjana estatal, amb un llarg període de creixement de la taxa per a, a partir de l’any 2014, començar a revertir el creixement acumulat. És important destacar la major intensitat amb què s’ha reduït el AROPE en aquests dos últims anys. Tot i així, la taxa està tres punts percentuals per sobre de la registrada l’últim any anterior a la crisi.

INFORME AROPE 2017