El 42% de les espècies d’aus de la marjal de la Safor es troben en declivi

El 42% de les espècies d’aus de la marjal de la Safor es troben en declivi

Una investigació ambiental del CDR la Safor estudia l’estat de la marjal mitjançant la seua comunitat d’aus i dona claus per a la seua posada en valor

Llegiu ací la Investigació sobre la comunitat de passeriformes palustres de la marjal de la Safor.

Un any més, el CDR la Safor ha portat a terme el seu programa d’investigació científica i tècnica de caràcter mediambiental impulsat per la Confederació de Centres de Desenvolupament Rural (COCECER) i subvencionat pel Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic. Una de les investigacions dins del programa ha estat relacionada amb la diversitat d’aus de la marjal de la Safor, la qual va patir un incendi al novembre de 2016 i es desconeixen quines van ser les seues conseqüències ecològiques.

La marjal de la Safor està considerada com una de les zones humides litorals més ben conservades al País Valencià, raó per la qual compta amb nombroses figures de protecció. Tot i el seu valor ambiental, la informació disponible sobre la seua comunitat d’aus és molt escassa, així com la seua resposta davant de diferents pressions o impactes, com el canvi climàtic o els incendis.

La present investigació ha tingut com a objectiu analitzar la composició i la tendència temporal de la comunitat d’aus de la marjal de la Safor, mitjançant diferents indicadors de riquesa, diversitat i productivitat, fent servir dades procedents de l’anellament científic d’aus per al període 2015-2022.

L’anàlisi ha mostrat una riquesa de 38 espècies diferents, 32 de les quals de l’ordre dels passeriformes. La mitjana d’espècies per any va ser de 17 espècies, amb un màxim de 21 al 2022 i uns mínims de 14 al 2020 i 15 al 2016 i 2017. En termes relatius, els anys 2018 i 2022 van mostrar la major riquesa relativa.

Quant a les tendències poblacionals generals, segons la classificació que presenta la llista roja d’espècies amenaçades de la Unió Internacional per a la Conservació de la Naturalesa (https://www.iucnredlist.org/), el 42% de les espècies registrades a la marjal de la Safor té una tendència decreixent, el 29% es troba en augment i el 26% estable.

Solament quatre espècies han sigut capturades durant tots els anys del període d’estudi: el balquer, la boscarla mostatxuda, la boscarla de canyar i el boscaler comú. A més, es tracta de les espècies més abundants, ja que representen el 68% del total d’individus capturats o recapturats (1049). S’ha observat una baixada generalitzada en l’abundància de les quatre espècies al 2016 (any en que es va produir un incendi que va arrasar 90 hectàrees de la marjal), amb un repunt a partir d’aquell moment, més evident per a la boscarla de canyar i la boscarla mostatxuda, per contra, el balquer es va veure més afectat. Complementàriament, es van detectar diferències en la taxa de productivitat (ràtio joves/total) de les quatre espècies.

Aquest estudi ha mostrat com els ambients palustres es caracteritzen per una alta resiliència davant de pertorbacions. Es discuteixen altres mesures de gestió per a la millora ambiental de l’espai i la seua posada en valor, així com per a la maximització dels múltiples serveis ecosistèmics que proporciona a la ciutadania.

La investigació ha estat desenvolupada per Virginia Garófano i Pau Lucio, investigadors del campus de Gandia – UPV. Els resultats seran presentats públicament mitjançant una passejada guiada per la marjal al mes de gener.

Llegiu ací la Investigació sobre la comunitat de passeriformes palustres de la marjal de la Safor.

El CDR la Safor impulsa una investigació sobre la comunitat d’aus de la Marjal de la Safor i la seua resposta enfront diverses pressions ambientals

El CDR la Safor impulsa una investigació sobre la comunitat d’aus de la Marjal de la Safor i la seua resposta enfront diverses pressions ambientals

Un any més, el CDR la Safor porta a terme el seu programa d’investigació científica i tècnica de caràcter mediambiental impulsat per la Confederació de Centres de Desenvolupament Rural (COCECER) i subvencionat pel Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic. En aquesta ocasió es desenvolupen tres investigacions relacionades amb el coneixement i la defensa del medi natural i de la seua biodiversitat a la comarca de la Safor.

Una d’aquestes investigacions està relacionada amb la diversitat d’aus de la Marjal de la Safor, la qual va patir un incendi al novembre de 2016 i es desconeixen quines van ser les seues conseqüències ecològiques.

Exemplar de Xitxarra de canyar (Acrocephalus scirpaceus) anellat a la Marjal de Safor. Autor: Pau Lucio.

La Marjal de la Safor es considera una de les zones humides litorals d’aigua dolça més ben conservades al País Valencià, raó per la qual compta amb nombroses figures de protecció. Tot i el seu valor ambiental, la informació disponible sobre la seua comunitat d’aus és molt escassa, s’indica únicament aquelles espècies de què es té constància de la seua presència, però sense més informació de paràmetres tan rellevants com la seua abundància, riquesa, diversitat o tendències poblacionals. A més a més, es desconeix com la seua comunitat d’aus podria estar variant al llarg del temps davant diferents pressions o impactes, com el canvi climàtic o els incendis.

Per tant, amb aquesta investigació es pretén analitzar dades obtingudes a partir de l’anellament científic d’aus recopilades a la Marjal de la Safor durant la darrera dècada.  L’anàlisi d’aquestes dades permetrà conèixer la composició i tendència temporal de la comunitat d’aus davant diferents pressions ambientals, així com proposar mesures per a la seua gestió sostenible que maximitze els serveis ecosistèmics que l’espai aporta a la ciutadania.

Aquesta investigació es du a terme per Virginia Garófano i Pau Lucio, investigadors del Campus de Gandia – UPV. Els resultats seran publicats en un informe i presentats públicament a l’Escola FP la Safor de Beniarjó al mes de desembre.

Marjal de la Safor amb el Massís del Mondúver al fons. Autora: Virginia Garófano.