El risc de pobresa i exclusió social se situa en el 30,5% al País Valencià

El risc de pobresa i exclusió social se situa en el 30,5% al País Valencià

L’informe AROPE (elaborat per EAPN-CV) destaca que el País Valencià supera en 2,6 punts percentuals la taxa mitjana de pobresa i/o exclusió social a Espanya i és la 7a més alta. La valenciana se situa en el 30,5% enfront del 27,9% de la mitjana espanyola. És la vuitena autonomia on més ha crescut la pobresa i exclusió en el període 2008-2016. Hem passat de 1.383.140 persones en risc de pobresa i/o exclusió el 2008 a 1.512.790 el 2016. Respecte a les xifres de 2015, quan es van comptabilitzar 1.638.647 persones en risc de pobresa i/o exclusió, s’ha experimentat una reducció significativa de l’indicador del 2,4% en l’últim any, això vol dir que hi ha 125.857 persones menys en aquesta situació.

No obstant això, la taxa de pobresa severa, és a dir persones que cobren menys de 342 euros al mes, s’ha reduït gairebé 2 dècimes en l’últim any, passant del 8% el 2015 al 7,8% el 2016, i ha augmentat el nombre de persones amb privació material severa.

Això vol dir que tot i la reducció de la taxa de risc de pobresa i exclusió, al País Valencià hi ha un enquistament dels índexs de pobresa severa al voltant del 8% unit a un augment de la privació material severa, o el que és el mateix, de necessitats de consum bàsic que la població no pot satisfer per manca de recursos.

L’evolució de l’indicador AROPE al País Valencià durant el període 2008-2016 ha estat molt similar a la taxa mitjana estatal, amb un llarg període de creixement de la taxa per a, a partir de l’any 2014, començar a revertir el creixement acumulat. És important destacar la major intensitat amb què s’ha reduït el AROPE en aquests dos últims anys. Tot i així, la taxa està tres punts percentuals per sobre de la registrada l’últim any anterior a la crisi.

INFORME AROPE 2017