Els tres anys de sequera del Serpis va provocar la mort desmesurada de la fauna aquàtica autòctona

Els tres anys de sequera del Serpis va provocar la mort desmesurada de la fauna aquàtica autòctona

Dimarts es va presentar a Potries un treball d’investigació sobre la sequera al riu Serpis al seu pas per Potries, realitzat per Ismael Aznar, Joansa Peiró i Toni Monzó. Els autors van destacar que el riu Serpis ha estat 37 mesos consecutius sense una situació de normalitat pel que fa al cabal, una sequera excepcional de tres anys que ha afectat molt especialment els peixos autòctons.

Aquesta situació perllongada de sequera ha estat superada gràcies a les tres crescudes importants dels darrers quatre mesos, que han estat molt consecutives i en èpoques de l’any poc habituals.

La llarga sequera que ha patit el riu Serpis, sobretot al curs baix, ha provocat la mort de quantitats desmesurades de fauna aquàtica autòctona, com anguiles, madrilles, barbs i petxinots. L’estudi, però, confirmen la presència d’una gran quantitat d’espècies al·lòctones (invasores) al Serpis, quantitat elevades tant en població con en la varietat d’espècies.

S’ha observat que l’espècie que més prompte es veu afectada per la sequera és el barb, seguida de la madrilla, la perca americana i la carpa.

Els membres del centre excursionista la Madrilla i del col·lectiu Nostra Terra van rescatar aquest estiu més de 2.000 anguiles dels gorgs de Potries, 137 madrilles, 22 barbs i 10 petxinots, que van ser trasllats al pas de la Guàrdia de Vilallonga on encara hi havia aigua.

Consulteu l’informe: SEGUIMENT DE LA SEQUERA AL SERPIS AL SEU PAS PER POTRIES